Sorti Begravningar-logotyp.png

Du behöver inte göra mer än du själv vill eller orkar med.

_dsc0198.jpg

 

Vad händer nu?

Vad händer nu efter dödsfallet? Är det något,  utöver begravningsceremonin, som du som anhörig måste tänka på och ordna med?

Om du inte redan har läst under  rubriken  "Checklista vid dödsfall" så rekommenderar vi att du gör det. Det som står där handlar inte om begravningen, utan om andra viktiga praktiska saker som kan vara nödvändiga att få gjorda.  

» Checklista vid dödsfall

                                 

Papper från Skatteverket

Läkaren, som har konstaterat dödsfallet, skickar in ett dödsbevis till Skatteverket. Detta sker oftast inom ett par dagar.

Så snart vi har fått uppdraget att ordna med begravningen så tar vi kontakt med Skatteverket för att få nödvändiga papper.

Dessa behöver vi för att kunna genomföra begravningen och de är också nödvändiga  bl.a. för att betala dödsboets räkningar.

Du kommer att få alla papper av oss så du behöver inte fundera på om det är något du måste göra.

 

Kontakt med sjukhuset

Vi kommer också att hålla kontakt med sjukhuset där den avlidne befinner sig så det är inte heller något som du behöver tänka på.

Snarast möjligt efter det att vi har träffats på vår begravningsbyrå så kommer vi att ta hand om den som har avlidit.

Omhändertagande av den avlidne

En stor trygghet för dig att känna till, är att vi alltid är två personer från vår begravningsbyrå som tar hand om den avlidne. Det gör att vi kan garantera högsta värdighet och integritet.

För oss är det lika viktigt att ta hand om dig som närstående, som att ge den avlidne värdighet och respekt.

Transport (bisättning)

I samband med att vi tar hand om den avlidne på sjukhuset och gör iordning henne eller honom så kommer vi att transportera kistan med den avlidne till den lokal där  kistan ska stå fram till begravningen. Detta är det som brukar kallas för bisättning.

Det finns flera olika, alltid kylda, bisättnings-lokaler i Stockholmsområdet och var just er avlidne kommer att befinna sig, beror på var begravningen ska vara.

På begravningsdagen

I god tid innan begravningsceremonin ska börja så ställer vi kistan med den avlidne på plats i ceremonilokalen.

Tillsammans med vår florist dekorerar vi kistan och ibland även lokalen. Självklart är ni anhöriga också välkomna att vara med. Men bara så mycket eller lite ni själva vill, kan eller orkar.

Gravsättning

Vid en jordbegravning följer begravnings-gästerna i regel med till graven där gravsättningen sker.

Vid kremation kommer vi att transportera kistan till krematoriet efter avslutad ceremoni. Därefter ska askan gravsättas

inom ett år efter kremationen.

Allt som rör gravsättningen kommer vi att prata om när vi träffas på begravningsbyrån.

Bouppteckning

En bouppteckning ska göras och vara Skatteverket tillhanda senast fyra månader efter dödsfallet.

Som regel ska bouppteckning alltid göras men det finns undantag. Om dödsboet saknar tillgångar så kan en dödsboanmälan räcka. Mer information om detta kan ni få av oss.

när värdigheten är ovärderlig

INNEHÅLL

Sök på hemsidan:

Översikt hemsidan

Copyright

Kakor (cookies)

Vår sekretesspolicy

SBF_f_pl-2.jpg

Auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Copyright © 2011-2018

AB Sorti Begravningar​