Sorti Begravningar-logotyp.png

_01_dsc0024.jpg

En del har vi redan betalt via skatten.

Juridik och ekonomi

Bouppteckning

En bouppteckning ska göras och förrättning hållas senast tre månader efter dödsfallet.  Däreftersk abouppteckningen skickas in till Skatteverket som ska ha den senast fyra månader efter dödsfallet. Det går att söka uppskov.

Som regel ska bouppteckning alltid göras men det finns undantag. Om dödsboet saknar tillgångar så kan en dödsboanmälan räcka. Mer information om detta kan ni få av oss.

Vi gör bouppteckningar och kan även hjälpa  till med övrig familjejuridik såsom arvskifte, testamente, samboavtal mm. 

Kostnader för begravningen

Det är dödsboet som betalar begravningen. Men den som är beställare av begravningen har betalningsansvaret om dödsboet inte fullgör sina betalningsskyldigheter.

Hur mycket en begravning kostar beror på de val ni gör, t.ex. storlek på  dödsannonsen, eventuella sång- eller musiksolister, dekorationer, vad som serveras på minnesstunden och vilken kista  ni väljer.

Dessutom tillkommer kostnaden för vårt arbete. Hur mycket tid vi lägger ner beror på begravningens omfattning. Är det en stor begravning med väldigt många gäster eller är det bara de allra närmaste?

Det finns också en del kostnader som inte går att påverka, t. ex. omhändertagandet av den avlidna samt transportkostnaden av kistan till bisättningslokalen, den kylda lokal där kistan står fram till begravningen.

Att ge ett cirkapris är därför inte relevant. Det beror, som sagt, till största del på vilka val du gör. Innan vi påbörjar uppdaget så skriver vi avtal där våra arvoden och priser klart och tydligt framgår.

Värdigheten och integriteten för den avlidne är något som vi aldrig gör avkall på. Det innebär bl.a. att det alltid är vi själva som tar hand om den avlidne och att vi alltid är två personer. Vi hoppas att du värdesätter det.

 

Att arrangera en begravningsceremoni som speglar den avlidne och som möjliggör ett avsked som blir ett bestående ljust minne, handlar om känsla för detaljer, kreativitet och inlevelse.

En del täcks av begravningsavgiften

För personer folkbokförda i Sverige, täcks en del av begravningskostnaderna av den  begravningsavgift vi betalar via skattsedeln. 

Dessa kostnader är lokal för förvaring av kistan fram till begravningsceremonin (bisättning), anvisad lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler, transport av kista från bisättning till begravningsceremoni och vidare till krematorium eller gravsättning*, transport av urna från krematorium till gravsättning*, kremering, gravplats i 25 år, gravsättning av kista eller urna.

* I vissa fall är det dödsboet som bekostar dessa  transporter - fråga oss gärna så berättar vi mer.

Medlem i Svenska kyrkan

För medlemmar i Svenska kyrkan så ingår också en del kostnader utöver dem som täcks av begravningsavgiften. Kyrka, präst och musiker ingår t.ex.

För detaljerad information se Svenska kyrkan eller om du är med i något annat religiöst samfund, se resp. samfund.

Om dödsboet saknar tillgångar

Begravningskostnader är prioriterade i de fall dödsboets tillgångar inte räcker till att betala samtliga skulder.

Om så är fallet skall därför inga andra skulder som t.ex. vårdräkningar, hyror eller telefonräkningar betalas. Meddela samtliga leverantörer så att de stoppar kraven.

Skulle dödsboets tillgångar inte täcka begravningskostnaderna så kan man eventuellt ansöka om bistånd hos kommunen där den avlidne var folkbokförd.

Ansökan måste göras innan beställning av begravning sker, så var vänlig att meddela oss om det är aktuellt.

när värdigheten är ovärderlig

INNEHÅLL

Sök på hemsidan:

Översikt hemsidan

Copyright

Kakor (cookies)

Vår sekretesspolicy

SBF_f_pl-2.jpg

Auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Copyright © 2011-2018

AB Sorti Begravningar​