Sorti Begravningar-logotyp.png

Våra traditioner skiljer sig mycket åt över landet.

INPE0901.jpg

Hur går det till?

Begravningsceremonin

För många är begravningsceremoni liktydigt med att vara i en kyrka med en präst som officiant. Så behöver det inte vara.

Det är (i huvudsak) endast medlemmar av Svenska Kyrkan som begravs på detta sätt.

För de som inte tillhör någon kyrka eller annat samfund, kallas ceremoniformen borgerlig begravning. Vi har valt att kalla denna form för en begravning i fri ordning, för det är just vad det handlar om.

Utöver de två ceremoniformer som vi beskriver nedan så finns det förstås en hel rad olika religiösa ordningar som alla följer vissa mer eller mindre givna former.

Svenska kyrkans ordning

Den vanligaste formen av begravning är i Svenska kyrkans ordning och hålls oftast i en kyrka eller ett kapell och med en präst som officiant. Det som är bra att känna till är att begravningen då ingår i en gudstjänst som är öppen för alla.

Beroende på om det är en jord- eller en kremationsbegravning så skiljer det lite i hur programmet utformas. Eftersom det också finns visst utrymme att välja extra sång- eller musikstycken så kan programmet se lite olika ut men så här ser den Svenska kyrkans begravningsordning ut:

∘ Klockringning

∘ Inledningsmusik

∘ Ev. solosång eller musikstycke

∘ Psalm

∘ Griftetal

∘ Bön

∘ Överlåtelsen (med mull eller korstecknet)

∘ Bibelord

∘ Ev. solosång eller musikstycke

∘ Begravningsbön

∘ Herrens bön

∘ Psalm

∘ Avsked

∘ Slutbön och välsignelsen

∘ Utgångsmusik

Fri ordning (borgerlig begravning)

Eftersom ordet borgerlig för många innebär en akt som är snabb och utan vacker inramning så har vi valt att kalla den en begravning i fri ordning istället.

Vid en begravning i fri ordning finns väldigt få givna ramar och man är fri att utforma begravningsakten.

 

Ett annat vanligt missförstånd är att en borgerlig begravning måste vara lika med ateistisk. Så är det inte, det kan förekomma psalmer eller andra religiösa inslag. 

Vid alla begravningar som vi arrangerar, ger vi tydlig information om programmet och utformningen så att alla skall känna sig bekväma med vad som kommer att hända.

Avskedet (defilering)

Utöver eventuella religiösa ritualer så är ett av begravningsceremonins viktigaste syften att de som på olika sätt har känt den avlidne, skall få ta sitt avsked.

Detta avsked kan göras på många olika sätt beroende på kultur, religion, tradition och viktigast av allt, hur de närstående vill ha det. På alla våra begravningar, visar eller informerar vi tydligt hur avskedet går till.

Även om vi tittar till hur traditionen ser ut, så skiljer den sig över landet så det finns inte bara en tradition att förhålla sig till.

I Stockholmsområdet och vid en begravning i Svenska kyrkans ordning så kallas avskedet för defilering. Det går vanligen till så att de närmaste går upp till huvudändan av kistan. Här stannar de och säger högt eller tyst sitt farväl till den avlidne och lägger sin blomma  på kistan och går sedan och sätter sig. 

Därefter följer resten av gästerna, i den takt som begravningsentreprenören visar, och går medsols runt kistan. På väg tillbaka till sin plats är det brukligt att passera de närmaste och visa sitt deltagande genom t.ex. en lätt bugning eller nigning.

Du kanske känner att du vill gå fram och ge

de anhöriga en kram. Men tänk då på att alla andra troligtvis kommer att följa efter och göra likadant. Dessa kramar i all välmening, är ofta jobbiga för de anhöriga just i denna stund. Vänta till efter ceremonin istället.

Handblomma

Idag är det vanligt att både män och kvinnor har handblomma. Blomman läggs på kistan vid avskedstagandet.

Istället för en blomma kan man välja något personligt. Det är du som tar avsked av din vän - det här är en sak mellan er två, så länge det sker med respekt för de närstående och övriga gäster.

när värdigheten är ovärderlig

INNEHÅLL

Sök på hemsidan:

Översikt hemsidan

Copyright

Kakor (cookies)

Vår sekretesspolicy

SBF_f_pl-2.jpg

Auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Copyright © 2011-2018

AB Sorti Begravningar​